Creades förvärvar aktier i PriceRunner

Creades har träffat avtal om att förvärva 12 procent av PriceRunner Group AB (”PriceRunner” eller ”Bolaget”), Nordens största shoppingjämförelsetjänst

Pricerunner är en ledande europeisk shoppingjämförelsetjänst med verksamhet i Sverige, Danmark och Storbritannien. Affärsmodellens kärna är att samla strukturerad data för produkter från en större mängd e-handlare för att på så vis skapa värde för PriceRunners användare som är konsumenter som står inför ett beslut att välja produkt och e-handlare för ett specifikt köp.

En grupp investerare, bland annat Nicklas Storåkers som även är bolagets VD, förvärvade PriceRunner 2016 och har sedan dess framgångsrikt arbetat med att modernisera Bolagets teknikplattform och ytterligare förbättra kundupplevelsen. Dessa investeringar har burit tydlig frukt i form av kraftig tillväxt för såväl intäkter som kunder och användare. Under 2020 växte PriceRunner med 59 procent och omsatte SEK 398 mn med en rörelsemarginal om 35 procent. Bolagets huvudsakliga geografiska marknader är Sverige, Danmark och Storbritannien.  

– ”Vi är mycket imponerade av det arbete Nicklas och teamet gjort de senaste åren för att skapa en ledande kraft på den europeiska marknaden för shoppingsjämförelsetjänster. PriceRunner har betydande likheter med andra framgångsrika investeringar i Creades portfölj så som en stark marknadsposition där man gynnas av ett tydligt underliggande skifte från fysisk handel till e-handel, en ledningsgrupp med bevisad förmåga bygga framgångsrika växande bolag och ett mycket starkt fokus på kundnöjdhet. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla bolaget tillsammans med nuvarande ägare och ledning”, säger John Hedberg, vd på Creades.

– ”Creades har varit med och stöttat en lång rad tillväxtbolag både inom tech och e-handel. Därför känns det jättekul att Creades också vill vara med på PriceRunners resa”, säger Nicklas Storåkers, VD på PriceRunner.

Creades investerar SEK 370 mn i form av en riktad nyemission. När affären genomförts, vilket förväntas ske under april 2021, kommer Creades äga 12 procent av utestående aktier i PriceRunner.

För ytterligare information, kontakta:
John Hedberg, verkställande direktör, telefon 0706-292337

Stockholm den 6 april 2021
Creades AB (publ)

 

Informationen lämnades för publicering den 6 april 2021, kl 14.00
 

Ladda ner denna nyhet som PDF