Substansvärde per 2016-08-31

Substansvärdet per aktie har ökat med 4 %, Six Return Index har ökat 4 % sedan årsskiftet

Per 31 augusti 2016 uppgick Creades substansvärde till 243 kr per aktie.

Substansvärdets fördelning per 31 augusti 2016 framgår av tabellen i bifogade PDF.


Stockholm den 5 september 2016


Erik Törnberg, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.

Informationen lämnades för publicering den 5 september 2016 kl. 08.30.

Ladda ner denna nyhet som PDF