Substansvärde per 2019-08-31

Creades avkastning på substansvärdet för perioden 1 januari till 31 augusti, uppgår till 15 %. Six Return Index ökade 20 % under samma period

Creades substansvärde per den 31 augusti 2019 uppgick till 326 kr per aktie. Den 31 juli 2019 uppgick substansvärdet till 341 kronor per aktie.

Substansvärdets fördelning per 31 augusti 2019 framgår av tabellen i bifogade PDF.

Stockholm den 4 september 2019

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00 eller 070 – 629 23 37.

Informationen lämnades för publicering den 4 september 2019, kl. 08.30.

Ladda ner denna nyhet som PDF