2019

 • Creades flyttar kvarvarande innehav i Lindab AB till kapitalförsäkring

  Efter Creades avyttring den 14 maj 2019 av aktier i Lindab äger Creades 3 679 322 aktier, motsvarande 4,7 procent av kapital och röster, i Lindab.

 • Creades avyttring av aktier i Acne Studios genomförd

  Creades meddelade den 23 december 2018 att ett avtal om försäljning av hela innehavet av aktier i Acne Studios Holding ingåtts. Avsikten var att genomföra affären senast sex månader från den 23 december. Transaktionen är nu genomförd per dagens datum.

 • Substansvärde per 2019-04-30

  Creades avkastning på substansvärdet uppgår för perioden till 13 %. Six Return Index ökade 21 % under samma period.

 • Förvärv av aktier i C.A.G Group

  Creades förvärvade den 15 april 2019, via kapitalförsäkring, 496 000 aktier i C.A.G Group, motsvarande 7,6 procent av kapitalet och rösterna. C.A.G är noterat på Nasdaq First North Premier.

 • Förvärv av aktier i Teqnion AB

  Vid Teqnion AB’s notering på Nasdaq First North Stockholm idag har Creades förvärvat 1 250 000 aktier till priset 26 sek per aktie. Creades totala investering i Teqnion motsvarar 7.7 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. Förvärvet har gjorts via Cr...

 • Substansvärde per 2019-02-28

  Creades avkastning på substansvärdet uppgår för perioden till 5 %. Six Return Index ökade 12 % under samma period

 • Ändring i Creades valberedning

  I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning, offentliggjordes Creades valberedning den 10 oktober 2018. Sedan dess är inte längre H&Q Särskilda Pensionsstiftelse en av de fyra största aktieägarna. Carnegie Särskilda Pensionsstiftelse II ingår istället so...

 • Avyttring aktier i Addnode

  Creades avyttrade den 4:e februari 2019, via kapitalförsäkring, 483.404 aktier i Addnode, motsvarande 1,4 procent av kapitalet och 1,1 procent av rösterna. Creades totala investering i Addnode via kapitalförsäkring är därefter 2.878.788 aktier motsvarande...