2019

 • Årsredovisningen 2018 offentliggjord

  Creades årsredovisning 2018 finns nu att läsa på (http://www.creades.se) Creades hemsida

 • KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CREADES

  Aktieägarna i Creades AB (publ), org.nr 556866-0723, med säte i Stockholm, kallas till årsstämma onsdagen den 10 april 2019 klockan 16.00 i Citykonferensen, Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.

 • Delårsrapport 1 januari – 31 december 2018

  Avkastning på substansvärdet med 14 procent

 • Omvärdering av Creades innehav i Tink

  På grund av en transaktion i Tink omvärderas Creades innehav i bolaget till ett värde om 226 Mkr. I den senast publicerade substansvärdesrapporten per 30 november 2018 uppgick motsvarande värde till 93 Mkr. Antalet aktier Creades äger i Tink har inte förä...