2014

 • Avyttring av aktier i Concentric

  Creades har 27 maj sålt 1 000 000 aktier i Concentric AB (publ). Creades innehar därefter 1 605 184 aktier motsvarande 3,6 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.

 • Avyttring av aktier i Haldex

  Creades har sålt 923 276 aktier i Haldex AB (publ). Creades innehar därefter 1 873 039 aktier motsvarande 4,2 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.

 • Personalen i Creades förvärvar aktier

  I enlighet med Creades incitamentsprogram skall personal i Creades som erhållit utbetalning i linje med detta program förvärva aktier i Creades för merparten av detta belopp (efter skatt). VD och övrig berörd personal förvärvade igår sammantaget 98 475 ak...

 • Substansvärde per 2014-04-30

  Substansvärdet per aktie ökade med 17 procent mot Six Return Index 7 procent

 • Stefan Charette slutar som VD på Creades

  Creades VD Stefan Charette har informerat Creades styrelse att han avser lämna sitt uppdrag. Han kommer att kvarstå i sin nuvarande roll tills en efterträdare är utsedd, dock längst till 31 december 2014.

 • Antal aktier och röster i Creades 30 april 2014

  Creades har efter genomförd inlösen 14 181 180 aktier med 10 341 893 röster

 • Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2014

  Substansvärdet ökade med 14 procent sedan årsskiftet.

 • Mycket hög anslutning i Creades inlösenerbjudande

  Aktieägarna i Creades har anmält 1.077.959 aktier för inlösen, motsvarande en anslutningsgrad om 99 procent.