Välkommen till Creades!

Creades är ett relativt nytt bolag men med lång historik av att investera och vara engagerade ägare i främst mindre och medelstora noterade och onoterade bolag.

Läs mer om Creades

+21% i år

I år har substansvärdet per aktie ökat med 21%. Six Return Index har ökat med 9%.

Till substansvärdestabellen