Välkommen till Creades!

Creades är ett relativt nytt bolag men med lång historik av att investera och vara engagerade ägare i främst mindre och medelstora noterade och onoterade bolag.

Läs mer om Creades

Inlösen 2015

Creades kommer genomföra ett inlösenprogram med kontant vederlag om 256 kr/aktie.

Läs mer