Välkommen till Creades!

Creades är ett relativt nytt bolag men med lång historik av att investera och vara engagerade ägare i främst mindre och medelstora noterade och onoterade bolag.

Läs mer om Creades

Bokslutskommuniké 2015

• Substansvärdet har ökat med 20 procent.
• Ytterligare kapital frigjort från Carnegie.
• God finansiell kapacitet för nya investeringar.
• Styrelsen föreslår ett inlösenprogram

Läs mer