Välkommen till Creades!

Creades är ett relativt nytt bolag men med lång historik av att investera och vara engagerade ägare i främst mindre och medelstora noterade och onoterade bolag.

Läs mer om Creades

17 procent avkastning 2014

Ett inlösenprogram där var 25e aktie får lösas in mot 256 kr föreslås till årsstämman. Mer information publiceras när villkor och tidsplan är bestämt.

Till rapporterna