Välkommen till Creades!

Creades är ett relativt nytt bolag men med lång historik av att investera och vara engagerade ägare i främst mindre och medelstora noterade och onoterade bolag.

Läs mer om Creades

+13% i år

Per sista juli har substansvärdet ökat med 13% per aktie. Six Return Index har ökat med 9%.

Till substansvärdestabellen