Välkommen till Creades!

Creades är ett relativt nytt bolag men med lång historik av att investera och vara engagerade ägare i främst mindre och medelstora noterade och onoterade bolag.

Läs mer om Creades

Bokslutskommuniké

Utdelning föreslås med 14,00 kr per aktie

Till bokslutskommunikén