Välkommen till Creades!

Creades är ett relativt nytt bolag men med lång historik av att investera och vara engagerade ägare i främst mindre och medelstora noterade och onoterade bolag.

Läs mer om Creades

17 procent avkastning 2014

Styrelsen föreslår ett inlösenprogram som motsvarar en direktavkastning på 6 procent. Ingen utdelning föreslås.

Till rapporterna