Välkommen till Creades!

Creades är ett relativt nytt bolag men med lång historik av att investera och vara engagerade ägare i främst mindre och medelstora noterade och onoterade bolag.

Läs mer om Creades

Inlösenerbjudande

25 inlösenrätter berättigar till inlösen av en aktie i Creades mot ett kontant vederlag om 308 kronor.

Läs mer