2013

 • Creades har sålt aktier i eWork

  Creades AB (publ) (”Creades”) har den 22 maj sålt 893 299 aktier i eWork Scandinavia AB (publ). Creades har därefter 158 352 aktier motsvarande 0,93 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.

 • Substansvärde per 2013-04-30

  Justerat för inlösen ökade substansvärdet med 11 procent.

 • Creades har förvärvat aktier i NOTE

  Creades AB (publ) (”Creades”) har idag förvärvat 1 325 305 aktier i NOTE AB (publ). Creades har därefter 4 613 827 aktier motsvarande 15,98 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.

 • Beslut vid årsstämma i Creades den 23 april 2013

  Val av styrelse och revisor

 • Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2013

  Substansvärdet per 31 mars uppgick till 150 kr per aktie, innebärande en ökning med 16 % sedan årsskiftet.

 • Uppdelningen av Creades verkställd

  Sedarec tillfördes igår tillgångar motsvarande 30 procent av substansvärdet i Creades. Sedarec, via Creades, flaggar därmed upp över 5 procent i Avanza och eWork. Aktierna i Sedarec har idag skiftats ut till de aktieägare som accepterade det inlösenerbjud...

 • Mycket hög anslutning i Creades inlösenerbjudande

  Efter anmälningsperiodens utgång den 26 mars 2013 har aktieägare i Creades, inklusive Pan Capital, anmält 7.051.521 aktier för inlösen, motsvarande en anslutningsgrad om 99,5 procent.

 • Kallelse till årsstämma i Creades

  Aktieägarna i Creades AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 23 april 2013 klockan 14.00 i Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm.