2012

 • Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2012

  Substansvärdet per 31 mars uppgick till ca 141 kr per aktie, innebärande en ökning med ca 12 procent sedan årsskiftet.

 • Likvid för avyttrade aktier i Klarna erhållen

  Anralk Holding AB (”Anralk”), som ägs till 59% av Creades AB (publ) (”Creades”), har erhållit likvid om 207 Mkr för de aktier i Klarna Holding AB (”Klarna”) som avyttrades till General Atlantic per 8 december 2011.

 • Valberedningens förslag till bolagsstämman i Creades den 20 april 2012

  Inför den extra bolagsstämman i Creades AB (publ) den 20 april 2012 föreslår valberedningen att styrelsen för Creades ska bestå av fem ledamöter och utgöras av Marianne Brismar (nyval), Stefan Charette (omval), Sven Hagströmer (omval), Hans Karlsson (nyva...

 • Creades har syntetiskt återköpt 7,34 procent av kapitalet i Creades

   

 • Senareläggning av delårsrapport

  Styrelsen för Creades AB (publ) (”Creades”) har beslutat att senarelägga delårsrapporten för perioden januari – mars 2012 till den 7 maj 2012. Tidigare angivet datum var tidigare den 20 april 2012.

 • Flaggningsmeddelande - Bilia

  Creades AB (publ) (”Creades”) har sålt 189.001 aktier i BILIA AB (publ). Creades har därefter 1.111.896 aktier motsvarande 4,4 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.

 • Flaggningsmeddelande

  Creades AB (publ) (”Creades”) har köpt 5.200.000 aktier i Lindab International AB (publ). Creades har därefter 9.027.069 aktier motsvarande 11,5 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.

 • Omstämpling av aktier i Creades

  Biovestor stämplar om en del av innehavet i Creades till röstsvaga B-aktier – minskar röstandelen till 29,99 %