2022

 • Substansvärde per 2022-05-31

  Creades avkastning på substansvärdet för perioden januari-maj 2022 uppgår till -19,6 %. OMXSGI avkastade -17,8 % under samma period.

 • Creades investerar i Stabelo

  Creades har träffat avtal om att förvärva knappt 12 procent av bolåneföretaget Stabelo Group AB (”Stabelo” eller ”Bolaget”) för SEK 186 mn i samband med en nyemission i bolaget. Då bolaget står under Finansinspektionens tillsyn kommer förvärvet att ske i ...

 • Substansvärde per 2022-04-30

  Creades avkastning på substansvärdet för perioden januari-april 2022 uppgår till -16,2 %. OMXSGI avkastade -17,0 % under samma period.

 • Försäljning av Pricerunner slutförd

  Den per 2 november 2021 annonserade affären genom vilken Klarna förvärvar Pricerunner är nu slutförd. Köpeskilling till ett totalt värde om SEK 1 062 mn har erlagts i form av kontant ersättning efter avdrag för transaktionskostnader om SEK 418 mn och till...

 • Försäljning av Tink slutförd

  Den per juni 2021 annonserade affären inom vilken Visa förvärvar Tink är nu slutförd. Creades erhåller totalt SEK 773 mn, vilket är SEK 50 mn högre än det belopp som meddelades när affären annonserades, Ökningen beror i sin helhet på det ökade värdet av e...

 • Substansvärde per 2022-02-28

  Creades avkastning på substansvärdet för perioden januari-februari 2022 uppgår till -12,3 %. OMXSGI avkastade -15,9 % under samma period.

 • Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i Creades AB (publ)

  Inför årsstämman i Creades AB (publ) den 7 april 2022 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.

 • Substansvärde per 2022-01-31

  Creades avkastning på substansvärdet för januari 2022 uppgår till -6,8 %. OMXSGI avkastade -9,8 % under samma period.