2020

 • Substansvärde per 2020-04-30

  Creades avkastning på substansvärdet, efter justering för återinvesterad utdelning, för perioden januari till och med april 2020 uppgår till +9 %. OMXSGI avkastade -11 % under samma period

 • Creades investerar i Instabox

  Creades AB (publ) (“Creades”) investerar SEK 75 mn i Instabox AB (”Instabox”). Efter investeringen äger Creades 6,9 procent av bolagets utestående aktier och blir därmed en av de största externa ägarna efter Instabox grundare.

 • Förvärv aktier i Addnode 2020-03-12

  Creades förvärvade den 12:e mars 2020, via kapitalförsäkring, 76.000 aktier i Addnode, motsvarande 0,23 procent av kapitalet och 0,18 procent av rösterna för Sek 10,6 mn. Creades totala investering i Addnode via kapitalförsäkring uppgår därefter till 1.74...

 • Substansvärde per 2020-02-29

  Creades avkastning på substansvärdet för januari och februari 2020 uppgår till 0 %. OMXSGI minskade -6 % under samma period

 • Avyttring aktier i Addnode januari 2020

  Creades avyttrade den 17:e januari 2020, via kapitalförsäkring, 460.000 aktier i Addnode, motsvarande 1,4 procent av kapitalet och 1,1 procent av rösterna för Sek 85 mn. Creades totala investering i Addnode via kapitalförsäkring är därefter 1.665.242 akti...

 • Substansvärde per 2020-01-31

  Creades avkastning på substansvärdet för januari 2020 uppgår till 2 %. OMXSGI ökade 1 % under samma period