2018

 • Substansvärde per 2018-02-28

  Koncernens avkastning på substansvärdet uppgår till 13 % hittills i år. Six Return Index ökade under samma period med 1 %

 • Creades säljer dotterbolaget Global till J2L

  Creades AB (publ) (”Creades”) har idag sålt hela sitt innehav i dotterbolaget IABÖ Global Holding AB (”Global”) till J2L. Global är en av Sveriges ledande oberoende leverantörer av batterier till återförsäljare och stora förbrukare. Företaget är specialis...

 • Substansvärde per 2018-01-31

  Koncernens substansvärde ökade med 10 % under januari 2018. Six Return Index ökade under samma period med 2 %

 • Förvärv av aktier i Addnode

  Creades förvärvade den 18:e januari 2018, via kapitalförsäkring, 1.731.591 aktier i Addnode, motsvarande 5,7 procent av kapitalet och 4,4 procent av rösterna. Creades totala investering i Addnode via kapitalförsäkring är därefter 3.231.591 aktier motsvara...