Regulatoriska Pressmeddelanden

 • Flaggningsmeddelande - Bilia

  Creades AB (publ) (”Creades”) har sålt 189.001 aktier i BILIA AB (publ). Creades har därefter 1.111.896 aktier motsvarande 4,4 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.

 • Flaggningsmeddelande

  Creades AB (publ) (”Creades”) har köpt 5.200.000 aktier i Lindab International AB (publ). Creades har därefter 9.027.069 aktier motsvarande 11,5 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.

 • Omstämpling av aktier i Creades

  Biovestor stämplar om en del av innehavet i Creades till röstsvaga B-aktier – minskar röstandelen till 29,99 %

 • Rättelse - Substansvärde per 2012-02-29

  Rättelse av tidigare pressmeddelande: Substansvärdet per 29 februari uppgick till 144 kr per aktie (tidigare angivet 147 kr per aktie) Substansvärdet per 29 februari uppgick till 144 kr per aktie, innebärande en ökning med ca 14 procent sedan årsskifte...

 • Substansvärde per 2012-02-29

  Substansvärdet per 29 februari uppgick till 147 kr per aktie, innebärande en ökning med ca 17 procent sedan årsskiftet.

 • Antal aktier och röster per 2012-02-29

  Antalet aktier i Creades efter indragning uppgår nu till 26.258.737 st.

 • Avyttring av aktier i Klarna till personalen

  Anralk Holding AB (”Anralk”), som ägs till 59% av Creades AB (publ) (”Creades”), har avyttrat ett mindre antal aktier i Klarna Holding AB (”Klarna”) till anställda i Klarna. Försäljningslikviden uppgick till ca 10 Mkr och priset vid transaktionen uppgick ...

 • Listning på First North och substansvärde

  Creades listas idag på First North. Substansvärdet per igår var 145 kr per aktie.