Pressmeddelanden

 • Årsstämma i Creades; beslut om indragning av syntetiskt återköpta aktier

  Årsstämma i Creades AB (publ) (”Creades”) har hållits idag, varvid Creades årsredovisning för 2011 har fastställts för att möjliggöra för Creades att genomföra en indragning av syntetiskt återköpta aktier. Beslut om sådan indragning fattades också vid stä...

 • Resultat av tillförande av tillgångar från Öresund

  Creades tillförs 59 procent av tillgångarna i Öresund motsvarande ett substansvärde om 3.643 Mkr eller 133 kr per aktie.

 • Creades bolagsbeskrivning offentliggjord

  Creades AB (publ) (”Creades”) har godkänts för listning på NASDAQ OMX First North, med första dag för handel den 22 februari 2012. En bolagsbeskrivning har upprättats i samband med listningen och finns tillgänglig på Creades webbplats www.creades.se.

 • Handel med aktier i Creades / Öresund inlösenaktier

  Idag, onsdag 1 februari 2012, påbörjas handel på NASDAQ OMX med Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”) inlösenaktier som har beteckningen ORES IL. Varje inlösenaktie kommer automatiskt att omvandlas till en aktie i Creades AB (publ) (”Creades”) omkring ...