2017

 • Substansvärde per 2017-04-30

  Koncernens substansvärde ökade under perioden med 4 % justerat för utdelning. Six Return Index ökade under samma period med 11 %

 • Creades förvärvar aktier i Apotea

  Creades AB (publ) (“Creades”) har köpt 4,9% av aktierna i Apolea Holding AB som i sin tur äger 96,5 % av aktierna i Sveriges ledande nätapotek Apotea AB (”Apotea”). Aktierna köps från befintliga ägare och Creades investerar totalt SEK 120,5 mn. 

 • Avyttring samtliga aktier i Transcom WW

  Som följd av att Creades har sagt sig villigt att under vissa förutsättningar avyttra hela sitt innehav i Transcom WW till Altor i enlighet med det offentliga uppköpserbjudande Altor lämnade den 21 december 2016, har Altor idag meddelat att alla förutsätt...

 • Substansvärde per 2017-02-28

  Koncernens substansvärde ökade med 5 % under januari - februari 2017. Six Return Index ökade under samma period med 4 %.

 • Creades investerar i Kaching

  Creades AB (publ) (“Creades”) investerar i Kaching AB (”Kaching”). Genom investeringen blir Creades bolagets näst största ägare efter grundaren Mathias Plank. Creades erhåller 30% av bolaget för 15 Mkr. Bolaget kommer även att tillföras ytterligare 15 Mkr...

 • Creades har ställt ut köpoptioner till ledningspersoner i NOTE AB

  Creades har idag ställt ut totalt 577 453 köpoptioner till ledningspersoner i NOTE AB på marknadsmässiga villkor. Varje köpoption ger innehavaren rätt att av Creades köpa en aktie i NOTE AB till ett lösenpris om 17,58 kronor kontant under perioden 25 okto...

 • Substansvärde per 2017-01-31

  Koncernens substansvärde ökade med 4 % under januari 2017, Six Return Index ökade under samma period med 1 %