2014

 • Förvärv av aktier i Transcom

  Creades AB (publ) (Creades) har idag förvärvat 8.601.622 Transcom WorldWide SDB A (Transcom A) aktier och 1.786.678 Transcom WorldWide SDB B (Transcom B) aktier. Creades innehar därefter 101.753.871 Transcom A och 26.198.125 Transcom B motsvarande 10,3 % ...

 • Bertil Villard ersätter Mats Qviberg i Creades valberedning

  Bertil Villard, ordförande i H&Q Särskilda Pensionsstiftelse (”Pensionsstiftelsen”), ersätter Mats Qviberg som Pensionsstiftelsens representant i valberedningen för Creades AB (publ) (”Creades”).

 • Valberedning inför årsstämman 2015

  Valberedningen har bildats enligt de principer som beslutades på Creades årsstämma 2014:

 • Försäljning av aktier i Haldex

  Creades har sålt 1.025.282 aktier i Haldex AB (publ). Creades har därefter 3.296.315 aktier motsvarande 7,5 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.