2022

  • Omvärdering av Creades innehav i Instabox

    Med anledning av en transaktion i Instabox omvärderas Creades innehav i bolaget till ett värde om SEK 843 mn. I den senast publicerade substansvärdesrapporten per 30 november 2021 uppgick motsvarande värde till SEK 396 mn.