Pressmeddelanden

 • Delårsrapport Creades AB 1 januari – 30 juni 2021

  Utfallet för Creades avkastning på substansvärdet blev +23 procent för första halvåret 2021.

 • Förändrat antal aktier och röster i Creades AB (publ)

  Den, på Creades extrastämma den 21 maj, beslutade riktade nyemissionen avseende 11 111 111 A-aktier har av Euroclear registrerats under juni månad.

 • Avtal om försäljning av samtliga aktier i Tink

  Creades har idag ingått avtal om försäljning av samtliga Creades aktier i Tink. Bakgrunden är att Tinks aktieägare och Visa överenskommit att Visa skall förvärva bolaget. Avtalet är villkorat av regulatoriska godkännanden och sedvanliga villkor och transa...

 • Viktig information - Creades etablerar SPAC på Nasdaq Stockholm

  ​EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN, ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLE...

 • Substansvärde per 2021-05-31

  Creades avkastning på substansvärdet för perioden januari-maj 2021 uppgår till +19,9 %. OMXSGI avkastade +21,3 % under samma period.

 • Beslut vid extra bolagsstämma i Creades

  Vid extra bolagsstämma i Creades AB (publ) idag beslutades bland annat att godkänna styrelsens beslut om nyemission från den 27 april 2021. Mot bakgrund av covid-19-pandemin genomfördes Creades extra bolagsstämma genom förhandsröstning, utan fysiskt delta...

 • Substansvärde per 2021-04-30

  Creades avkastning på substansvärdet för perioden januari-april 2021 uppgår till +22,7 %. OMXSGI avkastade +18,5 % under samma period.

 • Förändrat antal aktier och röster i Creades AB (publ)

  Antalet aktier och röster i Creades har under april månad ökat till följd av den uppdelning av bolagets aktier som beslutades vid Creades årsstämma den 14 april 2021, varigenom varje befintlig aktie, oavsett serie, delats upp i tio nya aktier.