Pressmeddelanden

 • Creades investerar i Stabelo

  Creades har träffat avtal om att förvärva knappt 12 procent av bolåneföretaget Stabelo Group AB (”Stabelo” eller ”Bolaget”) för SEK 186 mn i samband med en nyemission i bolaget. Då bolaget står under Finansinspektionens tillsyn kommer förvärvet att ske i ...

 • Substansvärde per 2022-04-30

  Creades avkastning på substansvärdet för perioden januari-april 2022 uppgår till -16,2 %. OMXSGI avkastade -17,0 % under samma period.

 • Beslut vid årsstämma i Creades

  Creades har hållit årsstämma den 7 april 2022. Årsstämman beslutade om utdelning med 1,40 kronor per aktie, fördelat på fyra utbetalningstillfällen, innebärande att 0,35 kronor per aktie betalas vid varje utbetalningstillfälle. Årsstämman beslutade även i...

 • Delårsrapport Creades AB, 1 januari - 31 mars 2022

  Utfallet av avkastningen på substansvärdet blev -17 procent för första kvartalet 2022.

 • Försäljning av Pricerunner slutförd

  Den per 2 november 2021 annonserade affären genom vilken Klarna förvärvar Pricerunner är nu slutförd. Köpeskilling till ett totalt värde om SEK 1 062 mn har erlagts i form av kontant ersättning efter avdrag för transaktionskostnader om SEK 418 mn och till...

 • Årsredovisningen 2021 offentliggjord

  Creades årsredovisning för 2021 finns nu att läsa på Creades hemsida (http://www.creades.se).

 • Försäljning av Tink slutförd

  Den per juni 2021 annonserade affären inom vilken Visa förvärvar Tink är nu slutförd. Creades erhåller totalt SEK 773 mn, vilket är SEK 50 mn högre än det belopp som meddelades när affären annonserades, Ökningen beror i sin helhet på det ökade värdet av e...

 • KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CREADES 2022