Chassi Group

Chassi Group är verksamt inom lagerfinansiering via dotterbolaget Handlarfinans och handel med begagnade bilar via dotterbolaget AMCAP. Kunderna är bilhandlare och bolaget hjälper dessa med två av deras största utmaningar, nämligen finansiering och inköp (dvs tillgång till fordon). Bolagets konkurrensfördelar innefattar automatiserade system och plattformar för snabb och säker hantering av finansiering, en hög kunskap om hur begagnatmarknaden fungerar med långa relationer med bilhandlarna och en nytänkande, entreprenöriell och driven ledning. Bolaget är idag marknadsledare i Sverige och Finland och har en ambition att expandera till fler länder i Europa.

Besök Amcaps hemsida.

Besök Handlarfinans hemsida

Creades innehav i Chassi Group:
Creades ägarandel 15%
Värde i Creades (andel av Creades substansvärde) 31 december 2022: 59 mkr (1%)
Utveckling 2021, mkr Omsättning: 121, EBIT: 55

Creades har följt Chassi Group under ett antal år och är mycket positiva till hur grundarna och ledningen har byggt en stark och nytänkande affärsmodell som revolutionerat en tidigare traditionell bransch. Chassi Group ger (mindre) bilhandlare de verktyg de behöver för att förbli konkurrenskraftiga och att kunna höja sina tillväxtambitioner. Creades ser en fortsatt stark tillväxt i befintliga marknader drivet av ökad marknadsandel och en breddning till fler produkter samt en fortsatt expansion ut i Europa. Creades avser spela en aktiv roll i att stötta bolaget i dessa ambitioner och har en representant i bolagets styrelse. 

Viktiga händelser 2021

  • Bruttoresultat och rörelseresultat växte med cirka 84 procent respektive 34 procent drivet av tillväxt i både Sverige och Finland och inom såväl finansiering som bilhandel
  • Vid utgången av 2021 hade bolaget en lånestock på 1 155 mkr, jämfört med 535 mkr vid utgången av 2020
  • Creades kom in som ägare i samband med en finansieringsrunda i juli 2021