Chassi Group

Chassi är verksamt inom lagerfinansiering (via dotterbolaget Handlarfinans) och handel med begagnade bilar (via dotterbolaget Amcap). Kunderna är bilhandlare och bolaget hjälper dessa med två av deras största utmaningar, nämligen finansiering och inköp (dvs. tillgång till fordon). Bolagets konkurrensfördelar innefattar automatiserade system och plattformar för snabb och säker hantering av finansiering, en hög kunskap om hur begagnatmarknaden fungerar med långa relationer med bilhandlarna och en nytänkande, entreprenöriell och driven ledning. Bolaget är idag marknadsledare i Sverige och Finland och har en ambition att expandera till fler länder i Europa.

Besök Amcaps hemsida.

Besök Handlarfinans hemsida

Creades innehav i Chassi Group:
Creades ägarandel 15%
Värde i Creades (andel av Creades substansvärde) 31 oktober 2023: 47 mkr (1%)
Utveckling 2022, mkr Bruttoresultat: 144, EBIT: 34

Chassi har ledande positioner på de svenska och finska marknaderna och är den aktör som bäst kombinerar kunskap om och närhet till begagnatbilsmarknad med en innovativ och teknikdriven finansieringsverksamhet. Bolagets ledning och bolagskultur genomsyras av entreprenörskap, nytänkande och en få-saker-gjort- mentalitet. 2022 har präglats av en svag och avvaktande marknad, något som bolaget tidigt insåg och arbetade för att motverka genom att sänka risken och öka kvaliteten i lånestocken. Första halvan av 2022 gick starkt och enligt budget medan andra halvan av året var svagt drivet av en svag marknad, höjd ränta och ökande kundförluster och denna utveckling väntas fortsätta även under inledningen av 2023. Bolaget är väl positionerat för när aktiviteten på marknaden återgår till normalnivå igen vilket vi ser goda möjligheter till under 2023. På längre sikt ser Creades en fortsatt stark tillväxt i befintliga marknader drivet av ökad marknadsandel och en breddning till fler produkter samt en fortsatt expansion ut i Europa och Creades avser spela en aktiv roll i att stötta bolaget i dessa ambitioner. 

Viktiga händelser 2022

    • En svag marknad med avvaktande kunder och fallande begagnatbilspriser har präglat 2022
    • Bruttoresultatet ökade med 19 procent medan rörelseresultatet minskade med 38 procent, där låg marknadsaktivitet, högre kundförluster inom finansieringsverksamheten samt engångskostnader kopplade till tillväxtinitiativ har påverkat resultatet negativt
    • Vid utgången av 2022 hade bolaget en lånestock på 1 084 mkr, jämfört med 1135 mkr vid utgången av 2021