Aktieägare

Nedan presenteras ägarbilden per 2023-12-31

Creades har ca 40 000 aktieägare. Nedan är listan på de, enligt bolagets kännedom 10 största ägare per 2023-12-31.

Tabellen avses uppdateras varje kvartal eller i samband med större kända förändringar.

Creades har numera totalt 135 762 391 aktier, varav 93 103 641 A-aktier (en röst per aktie) och 42 658 750 B-aktier (1/10 röst per aktie), med totalt 97 369 516 röster.

Ägare Antal aktier Andel av aktier, % Andel av röster, %
Sven Hagströmer via bolag 1 82 633 033 61 45
Handelsbanken Fonder 3 312 546 2 3
Spiltan Fonder 3 092 710 2 3
Försäkringsbolaget Avanza Pension 2 939 851 2 3
AMF Pension & Fonder 1 425 000 1 1
PriorNilsson Idea 1 381 458 1 1
State Street Bank and Trust 971 661 1 1
Quartile Fonder 729 605 1 1
Nordnet pensionsförsäkringar 724 294 1
Jan Röring 615 500 1
Övriga 37 936 736 28 40
Totalt 135 762 394 100 100
  1. 1 Biovestor AB äger 37 488 260 A-aktier och 42 658 750 B-aktier. Carnegie särskilda pensionsstiftelse II äger 2 921 369 A-aktier.