Amcap

”AMCAP Group är ett snabbväxande bolag inom marknaden för handel med begagnade bilar. Bolaget erbjuder rörelsekapitalsfinansiering till bilhandlare och man har därtill verksamhet inom egen trading där begagnade bilar köps in för vidareförsäljning till andra bilhandlare. Bolaget har även ett tredje kompletterande verksamhetsben i form av en nyligen lanserad digital marknadsplats där potentiella transaktioner av begagnade bilar presenteras för handlarna. Bolaget har idag verksamhet i Sverige och Finland med närtida planer för ytterligare expansion inom Europa.”

Besök AMCAP Groups hemsida.

Creades innehav i AMCAP Group:
Värde i Creades (andel av Creades substansvärde) 31 oktober 2021: 150 mkr (1%)