Skatteverkets allmänna råd och rekommendationer

Nedan har vi samlat Skatteverkets allmänna råd och rekomendationer gällande genomförda inlösenprogram. För mer information och hjälp med deklaration hänvisar vi till skatteverkets hemsida som har samlat samtlig information om Creades på följande länk Skatteverket/Creades.

2014: Inlösen av aktier i Creades mot aktier i Avanza och kontantbelopp

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets information

Skatteverkets räkneexempel till deklarationen

2013: Inlösen av aktier i Creades mot aktier i Sedarec

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets information

2012: Inlösen av aktier i Öresund mot aktier i Creades

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets information