Aktieägare

Nedan presenteras ägarbilden per 2020-06-30

Creades har ca 8 000 aktieägare. Nedan är listan på de 10 största.

 

Tabellen avses att uppdateras varje kvartal eller i samband med större kända förändringar.

 

Creades har totalt 12 465 128 aktier, varav 8 199 253 A-aktier (en röst per aktie) och 4 265 875 B-aktier (1/10 röst per aktie), med totalt 8 625 840,5 röster.

Ägare Antal aktier Andel av aktier, % Andel av röster, %
Sven Hagströmer via bolag 1 8 272 752 66,4 51,4
Spiltan Aktiefond Invest 309 271 2,5 3,6
Försäkringsbolaget Avanza Pension 183 465 1,5 2,1
SEB Sverige Indexfond 70 485 0,6 0,8
Jan Röring 66 100 0,5 0,8
Handelsbanken Indexfonder 54 637 0,4 0,6
Nordnet pensionsförsäkringar 54 605 0,4 0,6
State Street Bank and Trust 39 363 0,3 0,5
Wästberg Anita 31 760 0,3 0,4
Ekman Christina 27 049 0,2 0,3
Övriga 3 355 641 26,9 38,9
Totalt   12 465 128 100 100
  • 1 Biovestor AB äger 3 748 829 A-aktier och 4 265 875 B-aktier. Carnegie särskilda pensionsstiftelse II äger 258 048 A-aktier.
Senast uppdaterad: 2020-07-10