Aktier och aktiekapital

Creades kan ge ut aktier av två aktieslag, aktier av serie A med en röst och aktier av serie B med en tiondels röst

Creades A-aktie handlas under kortnamnet CRED A på NASDAQ Stockholms huvudmarknad från och med den 6 december 2013.

 

Creades aktier har emitterats enligt svensk lag. Creades kan ge ut aktier av två aktieslag, aktier av serie A med en röst och aktier av serie B med en tiondels röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. Aktierna av serie A är registrerade hos Euroclear i elektronisk form, med ISIN-kod SE0015661236. Aktier av serie B kommer inte att noteras eller handlas på någon marknadsplats. Enligt Creades registrerade bolagsordning ska Bolagets aktiekapital uppgå till lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK och antalet aktier ska uppgå till lägst 50 000 000 och högst 200 000 000. I bolagsordningen finns även ett omvandlingsförbehåll som innebär att ägare av aktier av serie A ska kunna omvandla aktierna till serie B.

 

 

A-aktien

Namn: Creades A
Symbol: CRED A
ISIN-kod: SE0015661236
Noterad sedan: 2013-12-06
Börs: Nasdaq Stockholm
Handelspost: 1
Valuta: SEK
Kvotvärde: ca 0,0044 kr
Antal aktier: Totat 124 651 280, varav A: 81 992 530
Aktiekapital:

546 086,04 kr

 

 

Tabell uppdaterad 2021-04-27