Kalendarium

Händelse Datum
Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport januari - juni 2021 2021-07-13
Delårsrapport januari - september 2021 2021-10-13
 
 
Kommande stämmor
Extra bolagsstämma 2021 2021-05-21
 

 

 

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas. Substansvärde för juli redovisas i mitten av augusti (16 augusti 2021).

 

Alla rapporter offentliggörs 08:30 CET.