Kalendarium

Händelse Datum
Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport januari - september 2020 2020-10-13
Bokslutskommuniké 2020 2021-01-26
 
 
Kommande stämmor
Årsstämma 2021 2021-04-14
 

 

 

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas. Substansvärde för juli redovisas i mitten av augusti (11 augusti 2020).

 

Alla rapporter offentliggörs 08:30 CET.