Kalendarium

Händelse Datum
Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport januari - mars 2018 2018-04-12
Delårsrapport januari - juni 2018 2018-07-13
Delårsrapport januari - september 2018 2018-10-11
 
 
Kommande stämmor
Årsstämma 2018, Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm 2018-04-10
 

 

 

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas. Substansvärde för juli redovisas i mitten av augusti (9 augusti 2018).

 

Alla rapporter offentliggörs 08:30 CET.