Bolagsstyrning

Här presenteras information som rör Creades bolagsstyrning.

Creades följer NASDAQ Stockholms regelverk för emittenter samt tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”).

Relevanta dokument gällande bolagsstyrning

Bolagsstyrningsrapport 2020

Bolagsstyrningsrapport 2019

Bolagsstyrningsrapport 2018

Bolagsstyrningsrapport 2017

Bolagsstyrningsrapport 2016

Bolagsstyrningsrapport 2015

Bolagsstyrningsrapport 2014

Revisionsberättelse 2020

Revisionsberättelse 2019

Revisionsberättelse 2018

Revisionsberättelse 2017

Revisionsberättelse 2016

Revisionsberättelse 2015

Revisionsberättelse 2014