Substansvärde per 2019-08-31

Creades avkastning på substansvärdet för perioden 1 januari till 31 augusti, uppgår till 15 %. Six Return Index ökade 20 % under samma period.

Creades substansvärde per den 31 augusti 2019 uppgick till 326 kr per aktie. Den 31 juli 2019 uppgick substansvärdet till 341 kronor per aktie.

 

 

 

 

Innehav Antal Marknadsvärde, Mkr 1 Kr/aktie Andel %
Noterade tillgångar
Avanza 15 390 000 1 204 97 30
Lindab 3 679 322 348 28 9
Addnode 2 329 100 342 27 8
Övriga noterade värdepapper 365 29 9
 
Onoterade tillgångar
Tink 228 18 6
Inet 195 16 5
Apotea 190 15 5
Röhnisch 84 7 2
Kaching 41 3 1
Övriga onoterade värdepapper 102 8 3
 
Övriga tillgångar och skulder 2 964 77 24
Totalt   4 064 326 100
  • 1 Lindab, Addnode och Övriga noterade värdepapper ägs via kapitalförsäkring.
  • 2 Varav 925 mkr avser likvida medel.

 

 

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas. Substansvärde för juli redovisas i mitten av augusti (2019: 9 augusti).

 

Alla rapporter offentliggörs 08:30 CET.

Sidan uppdaterad 2019-09-04