Substansvärde per 2019-12-31

Avkastning på substansvärdet för perioden uppgick till +30 (+14) procent. Six Return Index avkastade under samma period +35 (-4) procent

Creades substansvärde per den 31 december 2019 uppgick till 370 kr per aktie. Den 30 november 2019 uppgick substansvärdet till 352 kronor per aktie.

 

 

 

 

Innehav Antal Marknadsvärde, Mkr 1 Kr/aktie Andel %
Noterade tillgångar
Avanza 15 530 000 1 519 122 33
Addnode 2 125 242 379 30 8
Aktiv förvaltning i kapitalförsäkring 700 56 15
 
Onoterade tillgångar
Tink 285 23 6
PRNT Printing Solutions 257 21 6
Inet 252 20 5
Apotea 190 15 4
Röhnisch 74 6 2
Kaching 41 3 1
Övriga onoterade värdepapper 101 8 2
 
Övriga tillgångar och skulder 2 812 65 18
Totalt   4 610 370 100
  • 1 Även Addnode ägs via kapitalförsäkringen.
  • 2 Varav SEK 462 mn avser likvida medel och SEK 302 mn medel förvaltade i Spiltan Räntefond Sverige.

 

 

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas. Substansvärde för juli 2020 redovisas i mitten av augusti (2020: 11 augusti).

 

Alla rapporter offentliggörs 08:30 CET.

Sidan uppdaterad 2020-01-23