Substansvärde per 2018-02-28

Substansvärdet har sedan årsskiftet ökat med 13 %

Per 28 februari 2018 uppgick Creades substansvärde till 308 kr per aktie. Substansvärdet per aktie 31 december 2017 uppgick till 273 kr.

 

 

 

 

Innehav Antal Marknadsvärde, Mkr 1 Kr/aktie Andel %
Noterade tillgångar
Avanza 3 060 000 1 465 117 38
Lindab 7 929 322 539 43 14
NOTE 7 584 915 208 17 5
Övriga noterade värdepapper 539 43 14
 
Onoterade tillgångar
Dotterbolag
Röhnisch 93 7 2
Inet 89 7 2
Orealiserat övervärde i dotterbolag 76 6 2
Övriga onoterade tillgångar
Acne Studios 289 23 8
Apotea 130 10 3
Tink 93 7 2
Kaching 47 4 1
Övriga onoterade värdepapper 12 1 0
 
Övriga tillgångar och skulder 2 255 20 7
Totalt   3 834 308 100
  • 1 Endast Creades ekonomiska andel redovisas i tabellen. Inklusive orealiserade övervärden i dotterbolag.
  • 2 Varav 262 Mkr avser likvida medel i moderbolaget.

 

 

Creades redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas. Substansvärde för juli redovisas i mitten av augusti (2017: 10 augusti).

 

Alla rapporter offentliggörs 08:30 CET.

Sidan uppdaterad 2018-03-05