Tink

Building the future of finance

Tink är Europas ledande teknikleverantör inom open banking. Kunderna utgörs av banker, fintechbolag och startups. Tekniken erbjuds genom en plattform som förser Tinks kunder med ett infrastrukturlager som gör att kunden kan samla in finansiell data från fler än 3 400 europeiska banker och även genomföra betalningar. Ovanpå det erbjuder Tink skräddarsydda digitala produkter och verktyg, som kunderna kan använda för att utveckla datadrivna finansiella tjänster för sina slutkunder.

Besök Tinks hemsida

Creades innehav i Tink:
Creades ägarandel 5 %
Värde i Creades (andel av Creades substansvärde) 30 september 2021: 723 mkr (6%)
Utveckling 2020, mkr Omsättning: 114 mkr, EBIT: -194

Creades har en lång erfarenhet av att investera i finansiella teknologiföretag, och tidigare investeringar i t.ex. Avanza och Klarna har medfört mycket god avkastning. Även Tink har haft en mycket god värdeutveckling, och bolaget har byggt upp en stark position som gör att vi ser god fortsatt utvecklingspotential för bolaget.

Under 2020 har bolaget expanderat internationellt med flera nya lokalkontor och stärkt sin organisation ytterligare. Licensavtalen med välrenommerade banker visar på styrkan i bolagets teknologi och self-service
plattformen ger möjlighet även för mindre bolag att utnyttja Tinks teknik. Den nya kapitalanskaffningen i slutet av 2020 ger kraft att fortsätta denna expansion under många år framåt. Vid denna kapitalanskaffning
avyttrade Creades en mindre del av sitt innehav. Vid värdering av Tink har principen senaste transaktion använts.

Viktiga händelser 2020

  • Under slutet av året använde över 300 finansiella institutioner Tinks open banking-teknik. Exempel på kunder är PayPal, NatWest, ABN AMRO, BNP Paribas, Nordea och SEB
  • Tinks teknik var under 2020 tillgänglig på totalt 14 marknader i Europa och under slutet av året hade Tink lokala kontor i 13 europeiska länder
  • Tink utökade under året exponeringen från 2 500 till 3 400 i banker i Europa, vilka sammantaget når över 250 miljoner europeiska bankkunder
  • Tink ökade under året antalet anställda från 260 till 365
  • Antalet utvecklare som använder Tinks plattform uppgick under slutet av året till närmare 10 000
  • Tink genomförde tre förvärv under året: spanska marknadsledande konkurrenten Eurobits, svenska fintechbolaget Instantor samt brittiska OpenWrks open banking-plattform
  • Finansieringsrundan som genomfördes runt årsskiftet 2019/2020 under ledning av Dawn Capital, HMI Capital och Insight Partners utökades i december 2020. Då under ledning av den nya investeraren Eurazeo Growth tillsammans med Dawn Capital