Instabox

Sveriges okrångligaste frakt

Instabox är verksamt inom e-handelslogistik med fokus på leveranser av paket från handlare till skåp där konsumenten själv hämtar sitt paket. Bolaget uppvisar en mycket hög tillväxt, dels som en konsekvens av en allmänt ökad e-handel, men även som en följd av bolagets fokus på maximal flexibilitet och snabbhet för konsumenten vilket i sin tur driver ökad försäljning för handlarna. Instabox är en fullt integrerad logistikleverantör med egen bilflotta, egna förare, egna skåp och ett eget nätverk av sorteringscentraler med rikstäckning. Bolaget är idag en av de absolut största spelarna på den svenska marknaden och under året har viktiga steg tagits för internationell expansion.

Besök Instabox hemsida 

Creades innehav i Instabox:
Creades ägarandel 12 %
Värde i Creades (andel av Creades substansvärde) 30 november 2021: 396 mkr (3%)
Utveckling 2020, mkr Omsättning: 235 mkr, EBIT: -82

Creades har följt Instabox under en längre tid och imponerats av bolagets förmåga att ständigt nå eller överträffa de målsättningar man satt upp. Vi bedömer att bolaget idag nått en sådan ställning att man kan skörda frukterna av de nätverkseffekter man uppnått på den svenska marknaden i form av hög geografisk täckning (=många skåp), en stark position hos de större svenska e-handlarna och en stor och växande användarbas med hög återköpsfrekvens. Detta skapar i sin tur intressanta möjligheter för internationell expansion av ett som vi bedömer världsledande koncept.

Creades avser spela en aktiv roll i att stötta bolaget i dessa ambitioner. Vid värdering av Instabox har principen senaste Transaktion använts.

Viktiga händelser 2020

  • Försäljningen ökade med cirka 300 procent, drivet av fortsatt stark tillväxt på den svenska huvudmarknaden där bolaget idag är lönsamt
  • Fortsatta betydande investeringar i infrastruktur med över 1000 aktiva skåp i Sverige vid årets slut och etablering av viktiga brohuvuden för internationell expansion
  • Creades kom in som ägare i samband med en finansieringsrunda i april 2020 och ökade sitt ägande ytterligare i samband med en ny finansieringsrunda i december samma år
  • Creades är en av bolagets största ägare och utövar aktivt ägande genom representation i styrelsen där Creades representant är ordförande