Pressmeddelanden

Nedan presenteras alla pressmeddelanden från 2013

2013-05-30 08:30

Avyttring av aktier i Klarna

2013-03-05 08:30

Substansvärde 2013-02-28