Lindab International

Ledande inom tunnplåt och stål för byggindustrin

Lindab är en internationell koncern som levererar produkter, lösningar och system som förenklar byggandet och förbättrar inomhusklimatet. Verksamheten drivs inom segmenten Products & Solutions med fokus på ventilationssystem och byggprodukter respektive Building Systems som erbjuder kompletta industri- och affärslokaler.

 

Lindab har en stark ställning baserad på sitt starka produktprogram, varumärkenas positioner och ett väl utbyggt distributionsnätverk. Vi har en hög tilltro till den under året kommunicerade strategiska inriktningen med fokus på ventilationsaffären och ser goda möjligheter till förbättrat värdeskapande i Lindab under ledning av den tillträdande verkställande direktören Ola Ringdahl.

Creades ägarandel
10%
Substansvärde (del av Creades)
28 februari 2019: 684 mkr, ca 18%
Utveckling 2017, mkr
Omsättning: 8 242, EBIT: 492

Besök Lindabs webbplats

Viktiga händelser 2017

 

  • Försäljningen ökade med 5 procent under året med bibehållen rörelsemarginal om 6,2 procent
  • Verksamheten inom Products & Solutions utvecklades väl, i synnerhet på grund av stark tillväxt inom ventilationsaffären
  • Building Systems hade ännu ett utmanande år, men kombinationen av det förbättringsprogram som genomförs av den nya affärsområdesledningen och en förbättrad marknadssituation på den viktiga ryska marknaden ger hopp om en förbättrad utveckling under 2018
  • I september offentliggjordes Lindabs beslut att accelerera strategin med ett tydligare fokus på ventilationsaffären och utvärdering av strukturella alternativ för Building Systems och andra, icke ventilationsrelaterade verksamheter
  • Som en konsekvens av den accelererade strategin, beslöt Lindabs styrelse även att genomföra ett VD-byte varvid en rekryteringsprocess inleddes som slutfördes i januari 2018 då Ola Ringdahl utsågs till ny VD med tillträdeinom 6 månader