Kaching

Kaching utvecklar mobila kassasystem (Mobile Point of Sale) för iPad och iPhone.

Kaching utvecklar mobila kassasystem (Mobile Point of Sale) för iPad och iPhone. Kassasystemen gör det enkelt för flera av butikens anställda att ta betalt utan att vara låsta vid kassadisken, vilket medför snabbare betalningar, högre konvertering och högre kundnöjdhet. Även personaltillfredsställelsen har ökat med implementeringen av systemet.


Kachings kassasystem utvecklades ursprungligen för stora detaljhandelskedjor som vill satsa på omnikanals-handel och intresset för bolagets produkt har varit stort. Bland kunderna finns exempelvis IKEA och Hästens. Undersökningar visar att plattformen levererar ett bra utfall och kunder har uppvisat både nöjdare personal och ökad vinst.


Under 2020 har Kaching dessutom lanserat Kaching Express, ett nytt kassasystem för mindre handlare som gör att dessa kan ta betalt snabbare och enklare. Till skillnad från det traditionella kundsegmentet har dessa mindre handlare mycket kortare säljcykler vilket möjliggör en snabbare tillväxt för bolaget.

Creades ägarandel
29%
Substansvärde (del av Creades)
31 maj 2020: 33 mkr (1%)
Utveckling 2019, mkr
Omsättning: 7 mkr, EBIT: -33

Besök Kachings webbplats

Viktiga händelser 2019

  • Bland annat Swedbank och Brightly Ventures tillkom som nya investerare
  • En skräddarsydd lösning utvecklades för Hästens som nu rullas ut globalt
  • Version 3 av kassasystemet lanserades med ett nytt gränssnitt och en lång rad nya funktioner