Information om inlösenerbjudandet 2014

Information om inlösenerbjudandet 2014 till Creades aktieägare

Inlösen med likvid i form av Avanza-aktier och kontanter

 

Inlösen innebär i korthet följande:

  • Tillgångar motsvarande 10 procent av Creades skiftats ut till Creades aktieägare
  • Alla aktieägare i Creades erhåller en inlösenrätt för varje aktie i Creades
  • Med fjorton inlösenrätter kan en aktie i Creades lösas in mot en aktie i Avanza samt ett kontantbelopp på 38 kr

 

  • Aktieägarna i Creades hade följande huvudsakliga valmöjligheter:
  1. Utnyttja tilldelade inlösenrätter för att lösa in en del aktier i Creades och erhålla direkt ägande i Avanza samt kontanter
  2. Behålla samtliga aktier i Creades och sälja tilldelade inlösenrätter
  3. Det var även möjligt att köpa till inlösenrätter för att lösa in fler aktier alternativt sälja en del av de tilldelade inlösenrätterna för att endast utnyttja en del av inlösenerbjudandet.

 

  • Årsstämman den 3 mars 2014 beslutade om att genomföra inlösenerbjudandet.
  • En informationsbroschyr har skickats ut till alla direktregistrerade ägare samt de som anmält sig för att erhålla information per post. Informationsbroschyren finns tillgänglig nedan.
  • Aktieägare som önskar ytterligare information kan även ringa aktieägarservice på telefon 0480-40 41 17.

Relevanta dokument i samband med inlösenerbjudandet

Informationsbroschyr - Inlösen av aktier i Creades 2014

Pressmeddelanden

Pressmeddelande - Mycket hög anslutning i Creades inlösenerbjudande

Pressmeddelande - Beslut vid årsstämma i Creades

Pressmeddelande - Inlösenförslag med likvid i form av Avanza-aktier och kontanter – tidigarelagd årsstämma